Obvestilo!
 
V času kriznih razmer uvajamo nov postopek za pridobitev potrdila SIGEN-CA za tiste imetnike, ki jim bo obstoječe potrdilo poteklo, ga pa lahko še vedno uporabljajo.
 
Postopek je naslednji:
 
Odgovorna oseba izpolni »Zahtevek za zaposlene« (https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/poslovni-subjekti/zahtevek-za-pridobitev-spletnih-kvalificiranih-digitalnih-potrdil-za-zaposlene-poslovnih-subjektov/). Zahtevek v datoteki PDF podpiše bodisi elektronsko s svojim digitalnim potrdilom bodisi ga natisne, podpiše lastnoročno in poskenira.
 
Imetnik potrdila izpolni »Zahtevek za bodočega imetnika« (https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/poslovni-subjekti/izpolni-bodoci-imetnik-potrdila/). Zahtevek v datoteki PDF obvezno ELEKTRONSKO podpiše s svojim digitalnim potrdilom. Za podpisovanje lahko uporabi različna orodja npr. pregledovalnik Adobe Acrobat Reader DC ali storitev SI-PASS (https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign).
 
Imetnik pošlje sporočilo z besedilom zadeve »Ponovna pridobitev potrdila SIGEN-CA« na e-naslov sigen-ca@gov.si ter mu priloži oba zahtevka.
 
- Če bosta oba zahtevka ustrezno podpisana ter vsebinsko pravilna, bo imetniku izdano novo potrdilo in podatki za prevzem posredovani na obstoječi način.